Spelregels

Hieronder zijn de originele spelregels van het spel 'Barricade' letterlijk overgenomen.
Het betreft de nederlandse  versie. 
Mijn speldoos bevat de spelregels in twee talen; klik hier voor de franse  versie.

 

Barricade

Een nieuw gezelschapsspel voor 2 tot 6 strijdvaardige personen van 6 tot 66 jaar en ouder.
Ravensburger Spelen Nr 601 5 410 4
Inhoud: 30 pionnen in 6 kleuren, 16 barricades, 2 dobbelstenen en een speelbord
 

Algemeen: Het gaat hier om een spel dat werkelijk biedt wat de titel belooft: een spel voor strijdvaardige mensen. De barricades moeten opgeruimd worden en opnieuw opgeworpen. Het is dus een spel van aanval en verdediging en het is daardoor spannender dan alle andere spellen die op dit gebied uitgebracht zijn. Het is eenvoudig te spelen en dus zowel geschikt voor kinderen als volwassenen. Het spel blijft spannend tot het laatste moment. Het is geen geluksspel alleen; eigen fantasie en handigheid van de spelers spelen een grote rol.

Opstelling van de speelfiguren: Iedere speler krijgt 5 pionnen van dezelfde kleur, die bij het begin van het spel op de startvelden worden geplaatst. De barricades worden tegelijkertijd op de door een andere kleur aangegeven velden geplaatst. Het gaat er nu om met één pion het doel tegenover de startvelden te bereiken. De punten van de startvelden worden niet meegeteld.

Opening van het spel: Men gooit om beurten met een van de dobbelstenen. Degene die het hoogste aantal ogen gooit mag met dit aantal beginnen te zetten.

Het oprukken: Men gaat bij iedere worp zoveel plaatsen vooruit als men ogen gooit. Alle pionnen mogen vooruit, achteruit en zijwaarts gezet worden, maar in een worp slechts in één richting. Men mag een voor een alle pionnen in het veld brengen. Over eigen pionnen en die van tegenspelers mag men heenspelen.

Het verwijderen van pionnen van de tegenstander(s): Naar het doel leiden verschillende wegen, die allemaal bewandeld mogen worden. Als een pion precies op een veld komt waar een tegenstander staat, dan wordt deze laatste uit het veld geworpen en teruggeplaatst op het achterste startveld dat vrij is.

Barricades: Over de bij het begin van het spel aangebrachte barricades mag men niet heenspelen. Deze barricades moeten eerst verwijderd worden. Daarvoor moet men met de dobbelsteen precies zoveel ogen gooien dat men op een door een barricade bezet veld komt. Dan mag de betreffende speler de barricade verwijderen. Hij moet deze onmiddelijk op een ander veld plaatsen. Dit mag ieder veld van het speelbord zijn, met uitzondering van de onderste rij velden, waarop dus geen barricades geplaatst mogen worden. Op die manier kan men zowel pionnen van tegenstanders het oprukken naar het doel belemmeren als ook zijn eigen pionnen naar achteren afdekken.

Spel met zes personen: Voor 5 of 6 personen gebruiken wij de daarvoor bestemde zijde van het speelbord. Er worden echter op de gekleurde velden in totaal 16 barricades geplaatst. Twee groepen van 3 spelers zitten tegenover elkaar. De speelwijze is vrijwel dezelfde als bij vier personen. Er zijn echter de volgende verschillen: de spelers mogen elkaar pas vanaf de met A aangegeven rij van het speelveld afwerpen en barricades mogen pas vanaf de met B aangegeven rij geplaatst worden.

Einde van het spel: Het spel is uit als een van de spelers met een pion precies het doel heeft bereikt. (Er moet dus voor de laatste zet precies het aantal ogen geworpen worden om een pion op het doel te zetten.)

Taktiek in het spel: Het verdient aanbeveling om verschillende pionnen na elkaar in het veld te brengen omdat op die manier de barricades sneller opgeruimd kunnen worden en de kans kleiner is dat men, dicht bij het doel gekomen, zonder pionnen in het spel staat, omdat de ene pion waar men mee speelt, door de tegenstanders naar het startveld is teruggeworpen.
Men kan zijn tegenstander(s) het beste ophouden door met handig plaatsen van barricades hem zo in te sluiten dat hij alleen vooruit kan als hij één gooit. Voorbeeld: xxxxxxx DOEL. In tegenstelling hiermede toont het volgende voorbeeld aan dat de barricades gemakkelijk opgeruimd kunnen worden bij een volgende opstelling: xxxxx DOEL. (In dit geval sneuvelt er steeds een barricade als men 1, 2, 3 of 4 gooit.) Als een speler als eerste de laatste rechthoek voor het doel bereikt, dan is het zaak om deze speler alle beschikbare barricades voor de "voeten" te leggen. Deze "doorstoter" is dan van nature de gemeenschappelijke vijand van alle overige spelers geworden. In zulke situaties zijn afspraken tussen de overige spelers toegestaan. Zo'n afspraak kan inhouden dat met elkaars pionnen niet uit het spel zal werpen, doch eerst gezamenlijk de winnende partij zal proberen te beletten het doel te bereiken. Deze laatste zal dan zijn overige pionnen gebruiken om zijn tegenstanders uit het veld te werpen en proberen met barricades zijn oprukkende tegenstanders tegen te houden.
Men kan ook, voordat het spel begint, met elkaar overeenkomen, dat op de laatste rij velden voor het doel na iedere worp beslist gezet moet worden. Het kan namelijk in het eindstadium van het spel gunstig zijn om niet te zetten. Als men er in slaagt om alle pionnen van een speler zo in te sluiten dat hij helemaal niet zetten kan, dan blijven zijn pionnen onveranderd staan, totdat hij zich weer aan de beurt zijnde, door het gooien van het benodigde aantal ogen weer kan bevrijden. Als eeen speler vlak voor het doel staat en hij heeft geen andere pion die hij kan verzetten, dan moet hij, indien hij meer ogen gooit dan hij van het doel verwijderd is, doortellen over het doel en zich weer een aantal velden van het doel verwijderen, aangenomen dat dit niet door barricades verhinderd wordt.
 

© 1962 by Otto Maier Verlag Ravensburg