Redacteur: laatste wijziging 7 december 1997.

Jurisprudentie Scientology

 1. Karin Spaink is eerder begonnen met het verzamelen van jurisprudentie.

 2. Gerechtshof Amsterdam 1992
  Kritisch artikel Het Beste rechtmatig. Vonnis van rechtbank bevestigd.
 3. Rechtbank Amsterdam 1991
  Kritisch artikel Het Beste rechtmatig.
 4. Gerechtshof 's-Gravenhage 12 juni 1985
  Scientology is geen het algemeen nut beogende instelling. Bijgevolg is een gift aan Scientology niet aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
 5. Gerechtshof Amsterdam 1984
  Scientology is geen kerkgenootschap en geen onderwijsinstelling.
 6. Raad van State, januari 1984
  Belastingplichtige heeft recht op inzage gegevens belastingdienst betreffende hemzelf.
 7. Rechtbank Amsterdam 1980
  Kritisch VARA programma rechtmatig.
 8. European Commission on Human Rights, 5 May 1979
  Complaint of X. and Church of Scientology against Sweden inadmissible.
 9. Hof van Justitie EG, 4 december 1974
  Lid-Staat kan vrij verkeer van werknemers beperken in het belang van de openbare orde in verband met "persoonlijk gedrag" van betrokkene.
 10. Court of Justice EC, 4 December 1974
  Member-State can restrict free movement of worker on ground of threat to national public policy in relation to "personal conduct" of worker.
 11. European Commission on Human Rights, 17 December 1968
  Complaint of Church of X. against the United Kingdom inadmissible.