HelpDisk © *HD*

 

Over (para)medische onderwerpen

Migraine, Clusterhoofdpijn, Spanningshoofdpijn

Inhoud:


[^]


[Question]: Hoofdpijn is toch voornamelijk 'aanstellerij'?

[Answer]: Nee!


[^]


Migraine

Migraine is een vreselijk onderschatte ziekte, die ook niet makkelijk onder één noemer is te vangen. Er zijn namelijk verschillende soorten migraine (dertien). Naar schatting zouden één miljoen Nederlanders en vierhonderdvijftigduizend mensen in België aan migraine lijden, waarvan twee tot drie maal zoveel vrouwen als mannen.

Inmiddels wordt ook erkend dat kinderen (zelfs baby's) migraine kunnen hebben. Soms uit zich dat enkel door buikpijn. Bij kinderen duren de aanvallen wel korter dan bij volwassenen, bij wie de aanvalsduur varieert van een paar uur tot drie dagen. Migraine is een hevige kloppende pijn, die meestal aan één kant van de schedel voorkomt. Soms trekt de pijn echter ook door het hele hoofd. Vaak gaat de aanval gepaard met misselijkheid en overgeven. De patiënt kan niet tegen geluid en licht en van dagelijkse activiteiten kan nauwelijks of geen sprake meer zijn.

Soms wordt de aanval aangekondigd door visuele 'prodromen'. Dat zijn schitteringen, blinde vlekken of zelfs geometrische patronen die de patiënt ziet als gevolg van storingen in de doorbloeding van de hersenen. Deze kunnen de aanval zelf aankondigen maar soms komt de aanval ook onverwachts. En (zo lijkt het) omdat het altijd op de minst gewenste ogenblikken komt, wordt het sociale leven van een migrainepatiënt erg beïnvloed door deze ziekte, om over het gezinsleven nog maar niet te spreken. Vaak moeten afspraken worden afgezegd, kinderoppas geregeld, noem maar op. Véél komt dan ook op een (eventuele) partner neer. De migrainepatiënt leeft bij wijze van spreken op een vulkaan. Uiteraard hangt dit wel af van de frequentie waarin men migraineaanvallen heeft. Het is duidelijk dat ook in werksituaties een migraineaanval een crime is. De meeste migrainepatiënten nemen dan ook veel te veel medicijnen om het nog enigszins vol te kunnen houden.

De oorzaak van migraine is niet bekend. Wel weet men dat een aanval meestal wordt uitgelokt door een combinatie van factoren, die wel triggers worden genoemd; b.v. onregelmatige maaltijden, bepaald voedsel, een tekort of juist een teveel aan slaap, menstruatie, lawaai, geuren, stress, of juist een afname van stress (de zogenaamde weekendmigraine) fel licht enz. Als men dit weet begrijpt men dat het zeer moeilijk is om zó te leven dat een aanval niet getriggerd wordt. Ook is er bij migraine vaak sprake van erfelijkheid.

Er is sinds 1991 een nieuw medicijn op de markt tegen migraine, waar veel mensen baat bij hebben: Imigran. Er zijn echter vaak bijwerkingen en ook komt de aanval dikwijls naderhand terug.


[^]


Spierspanningshoofdpijn & Clusterhoofdpijn

Het komt veel voor dat mensen met migraine ook lijden aan spierspanningshoofdpijn. De spieren van nek en schouders staan dan teveel gespannen. Deze hoofdpijn kenmerkt zich door een drukkende pijn aan beide zijden van het hoofd. Het is alsof er een soort band aangeschroefd wordt om het hoofd. Ook deze hoofdpijn is niet te onderschatten en kan chronisch zijn. Deze groep patiënten is eigenlijk bijna nooit hoofdpijnvrij .

Clusterhoofdpijn is een heel andere pijn. Ze komt ook aanvalsgewijs voor. De aanvallen zijn korter dan bij migraine, maar kunnen elkaar vlug opvolgen. De pijn is zeer hevig en concentreert zich onder en achter het oog. 'Suicidal headache' wordt het ook wel genoemd. Niet zelden doen mensen zichzelf iets aan van de pijn, in een poging de pijn te vervangen door een nieuwe pijn, met het hoofd tegen de muur slaan b.v.. Nederland kent zo'n zesduizend clusterhoofdpijn-patiënten, waarvan maar 15% vrouwen. Meestal begint een aanval 's nachts en kan twee uur duren. Ook deze pijn kan op elk moment de kop opsteken. De patiënten worden soms zo gek van de pijn, dat ze een gevaar kunnen zijn voor hun familieleden. Ze zijn dan niet zichzelf. Het meest verwarrende voor deze patiënten is dan ook vaak het gevoel als een gespleten persoonlijkheid door het leven te gaan. Ook bij Clusterhoofdpijn kunnen triggers een aanval aanzwengelen, b.v. temperatuurswisselingen, alcohol, de psychische gesteldheid en een verstoring van het slaapritme.

Geheel in de geest van deze tijd denkt men vaak dat bovengenoemde hoofdpijnen veroorzaakt worden door stress. Stress is echter slechts een van de vele mogelijke triggers. Deze hoofdpijnen dienen daarom in eerste instantie als een somatisch probleem te worden gezien.
En dat terwijl de omgeving vaak denkt dat de patiënten zich aanstellen of dat ze overdrijven.. Een migrainepatiënt 'op z'n ergst' ziet men immers zelden, zodat vaak alleen de naaste familie enig idee heeft van de manier waarop deze ziekte een leven kan ontwrichten.


[^]


Elders op het net...

De homepage van Elfrieda van der Windt die migraine, clusterhoofdpijn en spierspanningshoofdpijn benadert vanuit de hoek van de patiënt en vanuit de professionele hoek is: http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine/migraine.htm.
Dit initiatief wordt gesteund door de NVMP (Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten)

Een degelijk artikel naar de achtergronden van migraine vind je onder Het Mysterie Migraine, door Guy de Troyer

Tips voor & door patiënten met Migraine vind je onder: Tien Tips

En daarnaast zijn mogelijk de bijwerkingen van Imigran voor u interessant.

Auteur (Copyright): Hans R. J. West

Deze tekst kunt u nog eens rustig nalezen op de zelfhulp diskette "omgaan met ziekte of handicap"
De dingen die u hier leest zijn onderdeel van een groter geheel. U kunt deze hypertekst zelfhulp diskettes bestellen die vanaf uw eigen harddisk werken met uw eigen World-Wide-Web-browser.
Het geeft u de mogelijkheid om alles nog eens rustig te lezen en te herlezen.
Door hier te klikken gaat u naar het bestel formulier

[^]


This pages, and all contents, are Copyright © 1996-2000 by
HelpDisk.nl (New Media), Utrecht, Holland.
All rights reserved.

[wegwijzer] Wegwijzer op deze HelpDisk *HD*

HelpDisk.nl

[HelpDisk] Home-page van deze HelpDisk
[antwoorden] Inhoudelijke vragen


[ design by: H @ n s ]

inhoud: Hans R.J. West
layout: H@ns

design with Mac

Copyright & Disclaimer, 19980408