HelpDisk

HelpDisk © *HD*

 

Coaching & Supervisie

Kwaliteiten & vervormingen

Inhoud:


[^]


Theorie

U leest dit, naar ik aanneem, in het kader van een keuzeproces. In dergelijke keuzeprocessen is het een belangrijke stap om, naast kennis en vaardigheden, de eigen kwaliteiten in kaart te brengen. Verder is het verstandig om uw eigen vervormingen te (er)kennen om zodoende een duidelijke keus te kunnen maken welke richting u wenst te gaan.


[^]


Wat zijn kwaliteiten?

Kwaliteiten zijn eigenschappen, het zijn persoonskenmerken die los staan wat we hebben aangeleerd. Het pallet aan gereedschappen (tools) dat we tot onze beschikking hebben en gebruiken (of niet). De kleuren uit dit pallet kunnen in de loop van het leven verder ontwikkeld worden of juist vervagen omdat we ze niet willen of durven gebruiken. Ieder heeft een eigen set, net zo uniek als vingerafdrukken. Als iemand die kwaliteiten inzet die bij zichzelf en bij de situatie passen dan heeft dit over het algemeen een positief effect.


[^]


Het verschil tussen kwaliteiten en vaardigheden

'Kwaliteiten hebben' is niet hetzelfde als 'vaardigheden hebben'. Kwaliteiten zijn in aanleg aanwezig en kunnen, als gezegd, gebruikt worden en verder worden ontwikkeld. Vaardigheden zijn meestal specifieke activiteiten die je kunt aanleren. Natuurlijk is er een duidelijke samenhang tussen iemands kwaliteiten en het gemak waarmee iemand bepaalde vaardigheden aanleert. Zo zal bijvoorbeeld de kwaliteit 'tact' het makkelijker maken om de vaardigheid van 'onderhandelen' aan te leren.


[^]


Keuzeproces

Mensen functioneren het meest effectief en het prettigst in een situatie waarin ze hun kwaliteiten kunnen inzetten. In ons privé-leven en in ons werk geldt de vraag: welke functie vereist die kwaliteiten die ik in huis heb en kan toepassen? Welke kwaliteiten, naast de juiste vaardigheden/kennis heb ik in huis? Dat is vaak een ingewikkeld keuzeproces want het is geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Als ik zelf mijn kwaliteiten niet ken, hoe zou ik ze dan nog op een ander kunnen over brengen?


[^]


Kwaliteiten opsporen

Hoe komen wij onze kwaliteiten op het spoor?
  1. -onderzoek wat u leuk vindt (kijk eens naar uw -vroegere- hobby's) en kijk naar de kwaliteit die daarvoor nodig zijn (bijv. puzzelen - geduld/ lange afstanden - doorzettingsvermogen)
  2. -sta er eens bij stil voor welke dingen andere mensen bij u komen. Welke vragen kunt u goed beantwoorden, welke problemen beantwoorden. Als deze mensen in de gaten hebben waar u goed in bent, dan is de kans groot dat ze je op dat gebied om hulp vragen. (zorgvuldig -teksten nakijken/creatief -ideeën opdoen)
  3. -feedback van anderen vragen (kanttekening: vaak is hetgeen de ander zegt gekleurd door eigen persoonskenmerken)


[^]


Ontplooiing van Kwaliteiten

Onze kwaliteitenlijst verandert in de loop van de tijd; nieuwe ontwikkelen zich en anderen raken wat meer op de achtergrond.
Kwaliteiten ontwikkelen zich in vier stadia. Van onontwikkeld tot overontwikkeld wordt dat: latent - half-latent - manifest - vervormd.

Latent

Latente kwaliteiten zijn in de kiem aanwezig en kunnen zich ontwikkelen zoals een kiemplantje dat onder de grond zit en kan groeien als de omstandigheden gunstig zijn. Het kunnen ook kwaliteiten zijn die iemand (vaak onbewust) heeft weggestopt vanwege reacties van anderen.
Zelf zie je deze kwaliteiten meestal niet (meer) en ook een buitenstaander moet echt even beter willen kijken om ze eventueel te kunnen zien.

Half-Latent

Half-latente kwaliteiten zijn kwaliteiten die je alleen in bepaalde situaties inzet. Ze zijn gedeeltelijk ontwikkeld. De angst om te falen beperkt bijvoorbeeld vaak de mogelijkheid om kwaliteiten in te zetten. Is de situatie niet veilig dan zet je ze niet in, zels al is het eigenlijk best gewenst (bijvoorbeeld: durf ik mijn gevoeligheid/humor in te zetten).

Manifest

Manifeste kwaliteiten daar ben je vertrouwd mee, die heb je in je vingers en kun je in allerlei situaties inzetten als dat nodig is en in situaties waarin ze niet gepast zijn, komen ze niet aan de orde. Zo zijn ze optimaal ontwikkeld. Vaak zien anderen die kwaliteiten beter dan uzelf, omdat het voor uzelf zó vanzelfsprekend is, dat je het niet meer ziet als kwaliteit. Zo praat je vaak over anderen: "die is zo zorgvuldig, inspirerend, begrijpend".

Vervormd

Vervormde kwaliteiten zijn van oorsprong goede eigenschappen, ze zijn alleen overdreven of overontwikkeld. Daardoor hebben ze vaak een negatief effect op de omgeving Het is als het ware "teveel van het goede". Zo wordt bijvoorbeeld teveel overtuigingskracht tot opdringerigheid, teveel flexibiliteit wordt chaotisch.
Het wrange is natuurlijk dat we ons vaak in een situatie brengen waarin wij ons zeker voelen van onze kwaliteiten en dan 'doorschieten'. Het is dus goed om inzicht te hebben in onze vervormingen om te voorkomen dat we onszelf telkens in situaties brengen waarin we deze voortdurend triggeren. Dat leidt immers telkens tot mislukkingen en geeft op die manier weinig zelfvertrouwen.


[^]


Epiloog

Interessant is het, om te onthouden dat vervormingen vaak bij anderen ook weer een vervorming oproept. Zo kunnen we soms (als we eerlijk durven te kijken naar onszelf) onze eigen vervormingen herkennen aan de reacties die anderen hebben op ons gedrag. Zo zal mijn eigen drammen mogelijk leiden tot passiviteit bij anderen.

Auteur (Copyright): Hans R. J. West

Deze tekst kunt u nog eens rustig nalezen op de zelfhulp diskette "psycho-educatie en stress management"
De dingen die u hier leest zijn onderdeel van een groter geheel. U kunt deze hypertekst zelfhulp diskettes bestellen die vanaf uw eigen harddisk werken met uw eigen World-Wide-Web-browser.
Het geeft u de mogelijkheid om alles nog eens rustig te lezen en te herlezen.
Door hier te klikken gaat u naar het bestel formulier

[^]


This pages, and all contents, are Copyright © 1996-2000 by
HelpDisk.nl (New Media), Utrecht, Holland.
All rights reserved.

[wegwijzer] Wegwijzer op deze HelpDisk *HD*

HelpDisk.nl

[HelpDisk] Home-page van deze HelpDisk
[antwoorden] Inhoudelijke vragen


[ design by: H @ n s ]

inhoud: Hans R.J. West
layout: H@ns

design with Mac

Copyright & Disclaimer, 19990207